آموزش آواز

logo-light

به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_628333af9d478 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_628333af9d478 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_628333af9d478 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_628333af9d478 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_628333af9d703 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_628333af9d703 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_628333af9d703 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_628333af9d703 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_628333af9e561 .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_628333af9e561 .countdown-amount:before,#countdown_628333af9e561 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_628333af9e561 .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_628333af9e561 .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_628333af9e561 .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_628333af9e715 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_628333af9e715 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_628333af9f7b3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_628333af9f7b3 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_628333af9f9cb a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_628333af9f9cb a:hover{ background: #664bc4; border-color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa1c1{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa1c1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa1c1{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa1c1:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa522{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa522:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa522{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa522:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa743{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa743:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa743{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa743:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa934{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa934:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa934{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_628333af9fa934:hover{ background: #e40000; }